Hardware and OEM components
BasicCard® development kits
RFID transponder

Bestseller
Key fob EM4102, epoxy

Key fob EM4102, epoxy

starting from 3,15 € *
(Net: 2,65 €)
Smart card BasicCard Enhanced ZC3.34

Smart card BasicCard Enhanced ZC3.34

starting from 2,13 € *
(Net: 1,79 €)
Key fob EM4102, plastic

Key fob EM4102, plastic

starting from 2,86 € *
(Net: 2,40 €)
Smart card BasicCard Enhanced ZC3.14

Smart card BasicCard Enhanced ZC3.14

starting from 1,18 € *
(Net: 0,99 €)
Proximity card EM4200

Proximity card EM4200

starting from 2,37 € *
(Net: 1,99 €)
Chip card ZCM256MSC

Chip card ZCM256MSC

starting from 3,15 € *
(Net: 2,65 €)
Top offers
Omnikey 5422 USB

Omnikey 5422 USB

82,11 € *
(Net: 69,00 €)
TagTracer RFID Stick Multi

TagTracer RFID Stick Multi

94,01 € *
(Net: 79,00 €)